AAU logo

Studiesystemer

Skemalægning og Lokalebooking (SOL)

Hvad sker der i projektet lige nu?

SOL sat på hold

Projekt Skemalægning og Lokalebooking (SOL) er sat på hold indtil videre. Styregruppen har konkluderet, at forudsætningerne for at nå målene for projektet ikke er til stede og har indledt en dialog med Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD) og universitetets ledelse med henblik på afklaring af projektets fremtidige retning. Så snart der er en afklaring på projektets videre fremtid, vil vi naturligvis melde ud direkte til interessenterne samt her på websitet, hvad der kommer til at ske.

Revurderede projektmål
Projektet har haft en række udfordringer med både processer, data og det valgte IT-system, og derfor er der gennemført en revurdering af målsætningerne for projektet. Styregruppen har skitseret, hvordan man kan realisere de revurderede målsætninger med de IT-løsninger, der indgår i projektet. En realisering forudsætter dog bl.a. en ensartet proces for, hvordan planlægningen på uddannelser på tværs af AAU tilrettelægges og hvordan, informationerne om denne planlægning sikres til brug for de IT-systemer, som skal bruges til skemalægning og lokalebooking. Projektet er dermed mere komplekst, tids- og ressourcekrævende end tidligere antaget og vil kræve andre indsatser end de, der oprindeligt indgik i projektets grundlag.

Forud for en implementering af konkret IT-understøttelse af skemalægning og lokalebooking er der derfor behov for stillingtagen til de identificerede udfordringer. Planlægning af fremadrettede konkrete initiativer i projektet afventer derfor afklaring fra DSD samt AAU’s ledelse om projektets fremtid.